Nápověda ke katalogu Portaro

Novinka: Nově můžete vyhledávat knihy, patřící do jednotlivých knižních celků.

  1. Jednoduché vyhledávání: do pole Signatura zadejte prefix signatury a znak *. Např. Umění*
  2. Rozšířené vyhledávání: z roletky vyberte možnost Signatura a zadejte pouze prefix signatury bez znaku rozšíření. Systém znak rozšíření sám doplní. Např. Teige

Hledání v katalogu Portaro

Globální vyhledávání

(zadání libovolných textových informací do jednoho textového okna)

Katalog provede vyhledání tak, že:

  1. vyhledává ve všech údajích v záznamu, (včetně obsahu dokumentu - pokud je k záznamu připojen), úplnou shodu textu.
  2. pokud nenalezne, tak automaticky hledá shodu zadaného textu s pravostranným rozšířením (viz zástupné hledání),
  3. pokud ani v tomto případě systém nenajde nic, tak katalog automaticky zkouší nalézt podobná slova (viz přibližné vyhledávání).
  4. pokud je dotaz nepřesný nebo s překlepem, systém využije možnosti podobnosti a fulltextu.
  5. pokud je dotaz přesný, nalezne přesný výsledek, a již nehledá další možné výsledky (viz google atp.).

Jednoduché vyhledávání

Pracuje obdobně jako globální vyhledávání, s tím rozdílem, že se údaje již zadávají do konkretních polí dle typu (Autor, Název, Rok atd..)

Rozšířené hledání

V tomto hledání máme možnost využití výběru polí při definování dotazu a logických operátorů „a zároveň“, „nebo“, „a zároveň není“ v poli „kritérií“ nebo jejich anglických ekvivalentů: AND, OR, NOT v poli "vyhledávaný výraz".

Vyhledávací dotaz můžeme definovat dvěma způsoby:

  1. části dotazu vložíme do polí "kritéria" v horní části obrazovky, mezi jednotlivými slovy nastavíme vhodné logické operátory - systém dotaz dotvoří sám v okně "vyhledávaný výraz"
  2. nebo dotaz napíšeme přímo do pole "vyhledávaný výraz" ve spodní části obrazovky - systém sám kontroluje správnost zadání dotazu.

V případě, že použijeme přímou editaci do pole "vyhledávaný výraz", výběr dle kritérií se zakáže. Opětovné povolení zadání dle kritérií provedeme stiskem tlačítka "Zadávat výběrem".

Systém bez uvedení pole hledá standardně ve všech polích. V případě, že chceme vyhledávat v konkrétním poli, tak označení je následující:

PALL Všechna pole
PXXX Konkrétní pole, kde XXX je cislo pole MARC21 (P245= hlavní název atd viz MARC21)

Pro pole „kritérií“ a „vyhledávaný výraz“ je možné používat různé způsoby vyhledávání: Zástupné, Přibližné, Rozsahové, pro pole „vyhledávaný výraz“ ještě i Booleovské operátory.

Zástupné vyhledávání

používá se v polích „kritérií“ i „vyhledávaný výraz“ (ne zároveň)

Pro zastoupení jednoho znaku použíjte symbol ?. Např. chcete li hledat "text" či "test" použijte dotaz:
te?t

Pro zastoupení 0 čí více znaků použijte symbol *. Do pole „kritérií“ uveďte jen např. slovo histor, systém * sám doplní v poli „vyhledávaný výraz“. Např. při hledávání výrazů historie, historický:

histor* hledá ve všech polích
PAll:histor* hledá ve všech polích
P650:histor* hledá jen v poli MARC21 650 (předmětové heslo)
P245:his*e hledá jen v poli MARC21 245 (název)

Zástupné vyhledávání můžete také použít uprostřed výrazu.
his*ký

Poznámka: Zástupný znak * ? nemůžete použít jako první znak v hledaném termínu.

Přibližné vyhledávání - symbol tilda ~

používá se v polích „kritérií“ a „vyhledávaný výraz“ (anglická klávesnice, levé horní tlačítko se shiftem)

Použijte symbol tilda ~ na konci jednoho slovního výrazu.
Příklad: chcete li hledat výraz pravopisně podobnému slovu "růst" použijte příbližné vyhledávání:
růst~
P245:růst~
Tento dotaz najde výsledky, které obsahují termíny růst a půst.

Rozsahové dotazy

používají se v polích „kritérií“ a „vyhledávaný výraz“

Pro rozsahové dotazy použijte znaky [ ].
Chcete-li např. hledat výrazy, které začínají na znak A, B, či C použijte:
[A TO C]
Totéž platí pro číselné pole, jako je například rok:

[2002 TO 2003] vyhledava ve vsech polich záznamu
REZS_ROK:[2002 TO 2003] vyhledava jen v poli rok vydání

Preference výrazů

Pro posílení preference výrazu můžete použít znak ^. Následující dotaz:
economics Keynes^5
Dá větší hodnotu preference výrazu "Keynes"

Boolovské operátory (OR,AND,+,NOT,-)

používají se pouze v poli „vyhledávaný výraz“

Booleovské operátory umí kombinovat výrazy s logickými operátory. Následující operátory jsou povoleny:
AND, +, OR, NOT and -

Poznámka: Booleovské operátory musí být psány VELKÝMI PÍSMENY.

OR

Operátor OR vzájemně spojuje dva výrazy a najde záznamy, které obsahuji alespoň jeden ze slov nebo výrazů vymezených uvozovkami.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "abc dějin" nebo jen "dějin" použijte dotaz:
"abc dějin" Abc    nebo    "abc dějin" OR Abc

AND

Operátor AND nalezne všechny záznamy, které obsahují oba výrazy v daném poli záznamu. Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "dějiny" a zároveň "Palacký" použijte dotaz:

dějiny AND Palacký hledá ve všech polích
P245:"dějiny" AND P245:"Palacký" hledá jen v názvu
NOT

Operátor NOT vyloučí záznamy které obsahují výraz uvedený po operátoru NOT.
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "dějiny", přičemž neobsahují slovo "Palacký" použijte dotaz:
dějiny NOT Palacký

Poznámka: operátor NOT nemůže být použit pouze s jedním výrazem. Např. následující dotaz nevrátí žádné výsledky: NOT dějiny

Operátor +

používá se pouze v poli „vyhledávaný výraz“

Operátor "+" (požadovaný operátor) vyžaduje že výraz po symbolu "+" existuje někde v poli záznamu.
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "dějiny" a mohou, ale nemusí obsahovat "Palacký" použijte dotaz:
+dějiny Palacký

Operátor -

používá se pouze v poli „vyhledávaný výraz“

Operátor - (zakazující operátor) vyloučí dokumenty, které obsahují výraz uvedený za symbolem "-".
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "dějiny" a neobsahují slovo "Palacký" použijte dotaz
"dějiny" -"Palacký"

Tisk

Katalog umožňuje tisk jak jednotlivých záznamů, tak i hromadný tisk vyhledaných.
Pro tisk vyhledaných záznamů je nutné nejdříve vybrané záznamy vložit do seznamu oblíbených. Na stránce s oblíbenými dokumenty je pak možné všechny dokumenty vytisknout, evnetuálně poslat emailem.